Pravidla Valentýnské soutěže 2024

Velká Valentýnská soutěž !  

Společnost Blex, a.s. pod svojí privátní značkou Kulinaria, pro Vás připravila speciální valentýnskou soutěž!

Pravidla soutěže najdete na webové stránce www.kulinaria.cz

(dále v celém textu jen jako „Pravidla soutěže“). 

Podmínky soutěže:

 • Sledovat profil Kulinaria (@kulinaria) na Instagramu
 • Označit 3 přátelé, kterým by se mohla soutěž líbit
 • Nakoupit na našem e-shopu kulinaria.cz minimálně za 300,-Kč se slevovým kódem „VALENTÝN24“
 • Soutěžící, kteří nemají přístup na Instagram a mají Facebook můžou doporučit 3 přátelům na FB. Pokud soutěžící nemá ani Instagram a ani FB tak stačí koupě zboží alespoň za 300Kč, ale musí využít slevový kupón VALENTÝN24, aby mohl být zaevidovaný mezi soutěžící.

Hlavní ceny

1.cena - Romantický pobyt v hotelu Astoria v Karlových Varech.

Balíček obsahuje:

 • Pobyt pro 2 osoby na 2 noci
 • Láhev Cava na pokoji při příjezdu
 • 2x Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie Superior s výhledem na Mlýnskou kolonádu
 • 2x snídaně a večeře formou bufetu
 • Vstup do wellness centra v otevíracích hodinách
 • Nabídka hotelové čajovny zdarma (denně 4 druhy čaje)
 • Wellness procedury: pro něj 1 x Thajská masáž 60 min
 • Wellness procedury: pro ni 1 x kosmetický procedura Carl´s cosmetics 40 – 60 min
 • Další procedury se slevou 20%
 • Platnost poukazu od 14.02.2024 – 27.06.2024

2.cena – Polarbox 20 l + 2 x Cava Extramarium

3.cena – Povzbuzující sada masážních svíček

Soutěž probíhá od 22.01.2024 – 14.02.2024, kdy bude velké slosování a vyhlášení vítězů.

Pravidla soutěže:

Pořadatelem soutěže je Blex, a.s. se sídlem: Závodu míru 327/4, 360 17, Karlovy Vary, IČ: 25247409, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 859 (dále jen „Blex, a.s.“ nebo taktéž „Pořadatel“).

Soutěž probíhá od 22.01.2024 do 14.02.2024

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky mimo zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků (dále jen „Soutěžitel“).

Účast nezletilé osoby splňující výše uvedené podmínky je podmíněna souhlasem jejího zákonného zástupce.

Do soutěže jsou zařazeny všichni Soutěžitelé splňující výše uvedenou podmínku, kteří si v období od 22.01.2024 do 14.02.2024 sledovali Instagram pořadatele, označili 3 osoby pod příspěvkem pořadatele a nakoupili minimálně za 300,- Kč na e-shopu www.kulinaria.cz se slevovým kódem „VALENTYN24“

Každý Soutěžitel, který řádně splnil tyto podmínky bude 14.02.2024 slosován a budou vyhlášení tři vítězové. Ti si odnesou pořadatelem představené ceny. Losovat se bude postupně od třetí ceny k první ceně (tj. poslední vylosovaný vyhrává první cenu).

Výherci budou vyrozuměni o výhře oznámením zaslaným zprávou na sociální síti Instagram, kde probíhá soutěž. Výherce má 14 dnů od obdržení tohoto oznámení výše popsaným způsobem na to, aby dal vědět Pořadateli, že si přeje uplatnit svou výhru. Pokud výherce neodpoví ve výše uvedené lhůtě na zprávu oznamující výhru, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě proběhne na nevyzvednuté ceny další slosování ze zúčastněných Soutěžících stejným postupem jak výše uvedeno, vše do doby, než budou všechny ceny přidělené.

Na výhry ze Soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo nedoručení oznámení o výhře.

Účastí v soutěži každý Soutěžitel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení a adresa bydliště, jsou přesné a pravdivé a souhlasí s tím, aby po dobu od 22.01.2024 do 14.02.2024 tyto byly zpracovány a použity za účelem vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků soutěže, to v rámci činnosti správce - Blex, a.s. se sídlem: Závodu míru 327/4, 360 17, Karlovy Vary, IČ: 25247409, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u krajského soudu v Plzni,  oddíl B, vložka 859 (dále též „správce“), a to buď touto společností, nebo prostřednictvím zpracovatelů – příslušných zaměstnanců správce. Dále bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce, a dále práva dle § 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kterým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav či poskytl omluvu nebo jiné zadostiučinění, právo na peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno účastníkovo právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. V takovém případě má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení správci a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na výhru. V případě, že účastník provozovateli své osobní údaje odmítne poskytnout, zbavuje se tak nároku na příslušnou výhru. V případě výhry výherci soutěže souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a adresy bydliště v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Výherce hlavní výhry souhlasí s pořízením vizuálního či audiovizuálního záznamu své osoby v souvislosti s předáváním výhry a jeho zveřejněním ve sdělovacích prostředcích a na internetu pro marketingové účely provozovatele.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u Pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, soutěž zrušit či přerušit

Vyhlášení soutěže proběhlo ve středu 14.2.2024, za přítomnosti zaměstnanců společnosti BLEX, a.s. (Kateřina Veselá, Eliška Javůrková, Anna Bořková). Video z vyhlášení zde: